English l فارسی l
۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
l پست الکترونیک
استفاده از ستون‌های سنگی؛ روشی متداول در بهسازی خاک‌های نرم
استفاده از ستون‌های سنگی؛ روشی متداول در بهسازی خاک‌های نرم مقاله عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان عنوان کرد که استفاده از ستون‌های سنگی به‌عنوان یکی از روش‌های متداول در بهسازی خاک‌های نرم مطرح است.
 
 

مقاله مجید اصلانی با عنوان «Effect of stress concentration ratio on shear strength of soft soils Improved with stone columns» در مجله Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering از سوی انتشارات Springer برای چاپ مورد پذیرش قرار گرفت. این مجله جزو مجلات ISI و دارای  0,8  Impact Factor=  و 0,252 SJR= است.»

اصلانی در گفتگو با خبرنگار آنا درباره این مقاله اظهار کرد: «استفاده از ستون‌های سنگی به‌عنوان یکی از روش‌های متداولدر بهسازی خاک‌های نرم مطرح است. کاربرد ستون‌های سنگی باعث بهبود ظرفیت باربری، کاهش نشست، بهبود یکنواختی ویژگی‌های ژئوتکنیکی، افزایش نرخ تحکیم و بهبود مشخصات توده خاک شامل مقاومت برشی، زاویه اصطکاک داخلی و ... می‌شود.»

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان اضافه کرد: «در این پژوهش با انجام مطالعات آزمایشگاهی در آرایش‌ها و نسبت‌های جایگزینی مختلف قرارگیری ستون‌های سنگی به بررسی نسبت توزیع نسبت تمرکز تنش در ستون‌های سنگی و تأثیر آن در افزایش مقاومت برشی خاک‌های نرم مسلح شده با ستون‌های سنگی پرداخته شده است.»

به گزارش آنا، مجید اصلانی استادیار گروه عمران و دارای مدرک دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان است.

1399/01/25 تاریخ :
57 تعداد بازدید :
واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات     |      IT@iauln.ac.ir  
Powered by DorsaPortal