English l فارسی l
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
l پست الکترونیک
بررسی الزامات مربوط به دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
بررسی الزامات مربوط به دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی لنجان کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم(دانشگاه کار‌آفرین) و آیین‌نامه جامع بازارفناوری و سراهای نوآوری با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان برگزار شد.
 
 

مجید اصلانی رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در این نشست هدف از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم را بررسی الزامات مربوط با دانشگاه نسل سوم دانست و اظهار کرد: «کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم در راستای مفاهیم دانشگاه‌های نسل اول، دوم و سوم و روند شکل‌گیری و برخی از صلاحیت‌ها و شایستگی‌های دانشگاه‌های نسل سوم است.»

وی با تأکید بر بررسی آیین‌نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری تصریح کرد: «در کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین، دستورالعمل مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی، اهداف، وظایف، شکل حقوقی، ارکان، وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، فناوری و نوآوری دانشگاه، شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان، معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه، وظایف و اختیارات شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری دانشگاه، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ساختار سازمانی سرای نوآوری، مدل‌های مشارکت دانشگاه و... موردبررسی قرارگرفته شد.»

به گزارش آنا، در این کارگاه نقش دانشگاه در ارتباط با صنعت و معیارهای دانشگاه کارآفرین موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

 

1398/12/20 تاریخ :
50 تعداد بازدید :
واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات     |      IT@iauln.ac.ir  
Powered by DorsaPortal