English l فارسی l
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
l پست الکترونیک
برگزاري موفق دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار در واحدلنجان
برگزاري موفق دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار در واحدلنجان دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار با پيام معاون پژوهش و فناوري و معاون برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي در واحد لنجان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد لنجان، دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار با قرائت پيام معاون برنامه ريزي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي با حضور استادان و پژوهشگران برجسته دانشگاه هاي كشور با محوريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان و ساير حاميان علمي و مالي در دو روز متوالي به ترتيب در مجموعه سالن هاي ستاد هماهنگي استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي لنجان برگزار شد.

دكتر محسن اميني خوزاني رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان و رييس دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار با قرائت پيام هاي دكتر رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي و دكتر ابراهيم واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي به اهداف مشخصه اين همايش اشاره نمود و گفت: اولين هدف از برپايي اين همايش همان هدف ذاتي همه همايش هاي علمي يعني ارائه آخرين يافته هاي علمي مربوط به عنوان همايش و محورهاي آن است.

وي در خصوص ارتباط دوسويه بين دانشگاه و صنعت گفت: هم افزايي توان علمي و پژوهشي دانشگاه و صنعت ، و برقراري ارتباط بين بخش هاي علمي و صنعتي در رابطه با تحقق اقتصاد دانش بنيان ، دومين هدف همايش بوده و حضور و حمايت مسئولين استاني و دولتي نيز هدف سوم اين همايش است. كه البته بحث مارپيچ سه گانه دولت ، صنعت و دانشگاه كه باعث رشد و توسعه علمي و اقتصادي كشور مي شود بايد شكل بگيرد و يكي از اهداف اين همايش تحقق اين پيوند سه گانه در راستاي عملي كردن مبحث مديريت پايدار در كشور است.

رييس دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار تجليل از اساتيد برجسته رشته هاي مرتبط با مرتبه هاي استاد تمامي و دانشياري را چهارمين هدف برپايي اين همايش ملي دانست و افزود: اگر ما قدردان و شاكر خوبي باشيم قطعا گستره علمي برما باز خواهد شد و مي توانيم دستاوردهاي خوبي در اين زمينه داشته باشيم.

در ادامه دكتر سيدمحسن لوح موسوي رييس شوراي پژوهش و فناوري استان  با بيان نقش برنامه ريزي و تحليل اطلاعات در مديريت پژوهشي اظهار داشت: برنامه ريزي به ما كمك مي كند كه بدانيم دقيقا چه وضعيتي داريم ، شرايط موجود را به خوبي درك كنيم و براي آينده تصميم گيري نماييم.

لوح موسوي تصريح كرد: بحث پژوهش كه زماني در دانشگاه آزاد اسلامي عرضه محور بود ، الان به صورت تقاضا محور درآمده است. و سعي شده براساس نياز صنعت و جامعه پروپزالها تعريف و مقالات نوشته شود و راهبرد بعدي اين است كه با افزايش كيفيت توليدات علمي و حفظ كميت موجود كمك كنيم كه كيفيت خروجي هاي پژوهشي افزايش پيدا كند.

رييس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد استان اصفهان ، توجه بيشتر به مقوله ارتباط با صنعت و بحث درآمدزايي غيرشهريه اي را يكي ديگر از راهبردها دانست و اظهار كرد: در برنامه هاي دانشگاه آزاد تجديد نظر شده كه بجاي تكيه بر درآمدهاي شهريه اي به درآمدهاي حاصل از طرح هاي برون دانشگاهي و توليدات دانش بنيان توجه شود. و متناسب اين راهبردها و اهداف نياز است ساختار آموزش محور و عرضه محور عوض شود.  و بايد سيستم ها متناسب با فرايندهايي كه در نظر گرفته شده سازماندهي گردد.

در ادامه دكتر رييسي دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان با ارائه سخنراني با عنوان چالشها و فرصتهاي پيش روي مهندسين صنايع در موقعيت كنوني ايران ، تشريح كرد: مقوله پايداري منابع با چند نكته مشخص مي شود. اول اينكه بايد شرايط مديريت پايدار فراهم شود. متاسفانه دانشگاه هاي ما دنبال بازار براي محصول خود نيستند. بايد قبول كنيم اگر صنعت ما نمي تواند با دانشگاه در ارتباط باشد پس هدف اصلي دانشگاه در راستاي تحقق مباحث مديريت پايدار مي بايست رفع معضلات جامعه باشد. وظيفه ما است كه فكر كنيم وصنعت را با دانشگاه همسو كنيم.

در حاشيه مراسم دكتر آرش شاهين پژوهشگر برتر كشور و دانشيار دانشگاه اصفهان به عنوان سخنران دوم همايش تصريح كرد: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و طرح ديپلماسي عمومي در وزارت خارجه و همكاري آن با وزارت علوم و فناوري براي تغيير فضاي كشور در منطقه و در سطح بين الملل شاهد تحولات اساسي در نگرش ، نسبت به همكاري دانشگاه ها بوديم.

آرش شاهين فرصت هاي مطالعاتي را بهترين و ارزانترين فرصت براي دانش و انتقال تكنولوژي دانست و اظهار كرد: شبكه فارغ التحصيلان در راستاي ارتباط با كشورهاي خارجي يك ثروت بسيار مهم براي دانشگاه هاست و ما بايد برنامه دراز مدت براي توسعه همكاري هاي علمي با كشورهاي منطقه داشته باشيم و بستر حضور پژوهشگران و اساتيد خارجي و ايراني خارج از كشور را به دانشگاه هاي خود فراهم كرده و ميزان اعزام اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور به كنفرانس ها و سمينارهاي علمي را افزايش دهيم.

دانشيار دانشگاه اصفهان با تاكيد بر يادگيري زبان هاي خارجي خاطرنشان كرد: در دنياي امروز تبادل اطلاعات دوسويه است . بنابراين در راستاي تعامل با كشورهاي منطقه و بالابردن دانش سياسي بايد با يادگيري زبان هاي خارجي ارتباطات خوبي با كشورهاي منطقه برقرار كرده و دانش آنها را ياد بگيريم و با حفظ ارزشها و فرهنگ بسيار غني خود در كشور پياده كنيم.

دكتر مرتضي سامتي استادتمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و سخنران سوم همايش با ارائه مقاله درخصوص بداخلاقي هاي اقتصادي و تاثير آن در توسعه پايدار افزود: مباحثي ازجمله سيستم قانوني كه باعث توسعه خردمندانه و نگهداري و بقاء منابع است و بازارهاي رقابت ، محدوديت در مقررات دولتي ، بازار سرمايه ، ثبات پولي ، نرخ هاي پايين مالياتي و تجارت آزاد از مسائلي هستند كه به پايداري اقتصاد كمك خواهند كرد.

وي خاطرنشان كرد: هر زمان كه منابع طبيعي كشوري افزايش پيدا مي كند ، اعمال حاكميت سياسي و بايدها و نبايدها به جاي حمايت ها شكل گرفته است. و اينجاست كه دولت ها احساس قدرت بيشتري كرده و اين قدرت به جامعه تحميل شده و درنتيجه اقتصاد پايدار مورد سوال قرار مي گيرد.

دكتر سامتي ، انتقالي كردن يارانه ها را در كشور جزو بدترين بداخلاقي هاي اقتصادي دانست و تشريح كرد: از آنجاييكه واكنش اقتصاد هر كشور مانند يك موجود زنده است . به اين معني كه اگر رفتار خوب يا ناشايستي با آن داشته باشيم نتيجه متقابلي خواهيم ديد. بحث اجراي هدفمند نمودن يارانه ها و تبديل درآمد حاصل از حذف يارانه و پرداخت انتقالي به صورت نقدي را مي توان جزو بداخلاقي هاي اقتصادي دانست كه نتيجه اي جز تورم و در نتيجه كاهش قدرت خريد افراد جامعه نداشت.

در  پايان مراسم افتتاحيه به پاس چندين دهه مجاهدت هاي پژوهشي و تلاش هاي خستگي ناپذير اساتيد برجسته علمي اين همايش آيين گراميداشت مقام علمي ايشان برگزار و با اهداي لوح تقدير و هداياي ويژه صنايع دستي اصفهان از اين بزرگان علم و پژوهش تجليل و قدرداني شد. كه تشويق بي امان حضار از جايگاه رفيع علمي ايشان براي دقايقي به طول انجاميد.

مهندس محسن نادري به عنوان صنعتگر دعوت شده در اختتاميه هماش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار ، با بيان اينكه وضعيت كارآفريني بايد از دانشگاه ها سازماندهي گردد خاطرنشان كرد: واژه كارآفريني به معناي واقعي ، ايجاد كار با روحيه خلاقانه توسط خودمان يا يك جمع است. و با توجه به وضعيت استخدامي كشور ، ما هيچ راهي بجز حضور در فعاليت صنعتي نداريم.

مشاور ارشد گروه مپنا با اشاره به اينكه كار عملي با كار تئوري فرق مي كند اظهار كرد: كار تئوري پاي تخته است اما كار عملي مبتني بر مبناي تئوري و شرايط خاص خود است. و البته دانش بايد بر مبناي روش هاي علمي و تجربيات صنعت عملي گردد.

دكتر سيدمهدي همايوني دبير علمي همايش نيز با بيان گزارشي از روند علمي همايش افزود: كميته علمي همايش متشكل از 20 نفر از اساتيد سراسر كشور بيش از 300 مورد را داوري نمودند. كه 70 مقاله پذيرش شد و از اين بين 45 بصورت شفاهي  و مابقي بصورت پوستر در سالن هاي جنبي ارائه گرديد.

اين همايش با حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي مباركه ، اردستان ، دولت آباد ، ابركوه و پژوهشكده مديريت دانشگاه اصفهان ، انتشارات گرند ژورنال ، گروه سيويليكا ، انجمن مديريت آموزشي شعبه استان اصفهان ، كارخانه  لوازم خانگي لورچ ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد لنجان و شهرداري شهر سده لنجان و تشكيل چندين كارگاه آموزشي جنبي با ارائه  45 مقاله توسط پژوهشگران طي دو روز برگزار شد. كه با استقبال دانشجويان و شركت كنندگان همراه بود.

در پايان نيز با ارائه لوح تقدير و هدايايي ويژه از كميته هاي علمي، اجرايي و دانشجويي و مقالات برتر تشكر و تقدير شد.

 

                                        

            

 
 
 
1393/07/28 تاریخ :
130 تعداد بازدید :
واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات     |      IT@iauln.ac.ir  
Powered by DorsaPortal