در باغ خودت گل بکار و روح خود را آذین ببخش.منتظر نمان تا کسی برایت گل بیاورد...پشتکار یک مسابقه طولانی نیست،بلکه تعداد زیادی مسابقه کوتاه است؛یکی پس از دیگری...آنچه اتفاق می افتد به اندازه واکنشی که شما نسبت به آن دارید اهمیت ندارد...هر دقیقه ای که عصبانی هستی، شصت ثانیه خوشبختی را هدر داده ای...موفقیت نردبانی است که دست در جیب نمی توان از آن بالا رفت...آن کس که شما را عصبانی کند، شما را فتح کرده است...

کارگاه توانایی ماشین کاری

در اين كارگاه پارامترهاي مختلف ماشينكاري از جمله سرعت برشي، سرعت پيشروي،جنس قطعه كار، دماي ماشينكاري ،و... مورد بررسي قرار مي گيرد و دانشجويان با روش هاي بالا بردن راندمان ،كيفيت،دقت و در نتيجه كاهش هزينه هاي ماشينكاري آشنا مي شوند.اين كارگاه شامل وسايل پيشرفته و با دقتي از قبيل دستگاه تراش NC،دستگاه زبري سنج، دستگاه ترمومتر و انواع وسايل اندازه گيري دقيق و... مي باشد كه ضمن آموزش به دانشجويان رشته ي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد قابليت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي نيز در آن وجود دارد.