در باغ خودت گل بکار و روح خود را آذین ببخش.منتظر نمان تا کسی برایت گل بیاورد...پشتکار یک مسابقه طولانی نیست،بلکه تعداد زیادی مسابقه کوتاه است؛یکی پس از دیگری...آنچه اتفاق می افتد به اندازه واکنشی که شما نسبت به آن دارید اهمیت ندارد...هر دقیقه ای که عصبانی هستی، شصت ثانیه خوشبختی را هدر داده ای...موفقیت نردبانی است که دست در جیب نمی توان از آن بالا رفت...آن کس که شما را عصبانی کند، شما را فتح کرده است... 
  
تقویم آموزشی نیمسال دوم  93-92
انتخاب واحد 07/11/1392-09
ثبت نام باتاخیر 14/11/1392
شروع کلاس ها

19/11/1392

حذف و اضافه

19/11/1392- 24

ترمیم 27/11/1392

امتحانات میان ترم

13/02/1393-

01/03/1393

نظر سنجی اینترنتی

03/03/1393 -

08/03/1393

دریافت اینترنتی کارت امتحانات

10/03/1393 -

15/03/1393

پایان کلاس ها 13/03/1393
امتحانات پایان ترم

17/03/1393-

01/04/1393


 

 


کارگاه توانایی ماشین کاری

در اين كارگاه پارامترهاي مختلف ماشينكاري از جمله سرعت برشي، سرعت پيشروي،جنس قطعه كار، دماي ماشينكاري ،و... مورد بررسي قرار مي گيرد و دانشجويان با روش هاي بالا بردن راندمان ،كيفيت،دقت و در نتيجه كاهش هزينه هاي ماشينكاري آشنا مي شوند.اين كارگاه شامل وسايل پيشرفته و با دقتي از قبيل دستگاه تراش NC،دستگاه زبري سنج، دستگاه ترمومتر و انواع وسايل اندازه گيري دقيق و... مي باشد كه ضمن آموزش به دانشجويان رشته ي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد قابليت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي نيز در آن وجود دارد.