در باغ خودت گل بکار و روح خود را آذین ببخش.منتظر نمان تا کسی برایت گل بیاورد...پشتکار یک مسابقه طولانی نیست،بلکه تعداد زیادی مسابقه کوتاه است؛یکی پس از دیگری...آنچه اتفاق می افتد به اندازه واکنشی که شما نسبت به آن دارید اهمیت ندارد...هر دقیقه ای که عصبانی هستی، شصت ثانیه خوشبختی را هدر داده ای...موفقیت نردبانی است که دست در جیب نمی توان از آن بالا رفت...آن کس که شما را عصبانی کند، شما را فتح کرده است...

کارگاه سیم پیچی

این کارگاه شامل انواع ترانس، قرقره، آهن ترانس(IE)، وارنیش، عایق بریشمان، بوبین پیچ، کلاف پیچ، هسته ای و پوسته ای موتور و انواع سیم لاکی در سایزهای مختلف می باشد. هدف از این کارگاه آشنایی دانشجویان با طریقه ی پیچیدن ترانس و آرمیچر، روش های شناسایی سیم پیچ ها، انواع ترانس ها و محاسبات مربوط به آنها می باشد.