در باغ خودت گل بکار و روح خود را آذین ببخش.منتظر نمان تا کسی برایت گل بیاورد...پشتکار یک مسابقه طولانی نیست،بلکه تعداد زیادی مسابقه کوتاه است؛یکی پس از دیگری...آنچه اتفاق می افتد به اندازه واکنشی که شما نسبت به آن دارید اهمیت ندارد...هر دقیقه ای که عصبانی هستی، شصت ثانیه خوشبختی را هدر داده ای...موفقیت نردبانی است که دست در جیب نمی توان از آن بالا رفت...آن کس که شما را عصبانی کند، شما را فتح کرده است... 
  
تقویم آموزشی نیمسال تابستان  93-92
انتخاب واحد 09/04/1393-11
شروع کلاس ها

14/04/1393

پایان کلاس ها 30/05/1393
امتحانات پایان ترم

01/06/1393-

10/06/1393


 

 


کار آموزی

دستورالعمل اخذ واحد کارآموزی

1.مراجعه دانشجو یه سایت دانشگاه جهت اخذ واحد کارآموزی با رعایت حداقل مجاز واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو (حداقل 60 واحد درسی گذرانده شده برای رشته های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته  و 100 واحد برای رشته های کارشناسی)

تذکر : جهت کسب اطلاع بیشتر از شرایط اخذ واحد کارآموزی به آئین نامه کارآموزی دانشجویان (موجود روی سایت ) دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایید.

 2.مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت فرم های کارآموزی و دستورالعمل های لازم 

3. امضای قسمت اول فرم شماره یک (تعهد دانشجو) توسط دانشجو

4.مراجعه به محل کارآموزی جهت تائید و امضای قسمت دوم فرم شماره (1) توسط سرپرست کارآموزی

5.مراجعه به استاد درس کارآموزی و مدیر گروه مربوطه جهت تائید و امضای قسمت سوم وچهارم فرم شماره (1)

تذکر : دانشجویانی که جهت مراجعه به محل کارآموزی نیازمند معرفی نامه اولیه می‌باشند با در دست داشتن فرم شماره (1) امضا شده در قسمت های اول و سوم و پرینت ثبت نام به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند.

6.ارائه فرم تکمیل و امضا شده شماره (1) به همراه پرینت ثبت نام به دفتر ارتباط با صنعت جهت صدور معرفی نامه به محل کارآموزی

 تذکر : دانشجویان موظف هستند مراحل مذکور(مرحله 2 تا مرحله 6) را به اتمام برسانند. در غیر اینصورت اخذ واحد کارآموزی توسط ایشان بلا اثر خواهد شد و می‌بایستی در نیسمال آتی مجدداً واحد مذکور را اخذ نمایند.

تذکر : زمان شروع کارآموزی بایستی بعد از تاریخ صدور معرفی نامه از طرف دانشگاه با هماهنگی استاد درس و سرپرست کارآموزی باشد.

 7- شروع کارآموزی و ارائه گزارش پیشرفت کارآ موزی به استاد راهنمای کارآموزی توسط دانشجو مطابق فرم شماره 2

 

 تذکر : در صورت وجود هر گونه مشکل احتمالی در محل کارآموزی دانشجو بایستی سریعاً مراتب را به دفتر ارتباط با صنعت اطلاع دهد .

 

 8.پس از پایان دوره کارآموزی دانشجو نسبت به تکمیل و تایید فرم شماره 3 مطابق دستورالعمل راهنمای ارزشیابی توسط سرپرست کارآموزی اقدام نمایند.

9- تهیه اصل گواهینامه پایان دوره کارآموزی تایید شده از طرف محل کارآموزی مطابق راهنمای تهیه گواهینامه پایان دوره کارآموزی

10- تهیه گزارش نهایی کارآموزی با هماهنگی استاد کارآموزی مطابق دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی

11- ارائه گزارش نهایی، فرم شماره (3) تایید شده و گواهینامه پایان دوره کارآموزی و فرم پیشرفت کار به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت جهت صدور فرم اعلام نمره

12- اعلام نمره نهایی استاد درس و تایید آن توسط مدیر گروه مربوطه و تکمیل چک لیست گزارش کار توسط استاد کارآموزی

13- تحویل اصل گزارش کارآموزی تایید شده وسی دی تایید شده ، فرم اعلام نمره تایید شده و فرم های شماره 2 و 3 به دفتر ارتباط با صنعت

راهنمایی : جهت سهولت در انجام مراحل کارآموزی به نمودار گردش کار واحد کارآموزی مراجعه نمایید.

 

 

فرم های کارآموزی

دانلود

گردش کار اخذ واحدکارآموزی

file

لیست واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان اصفهان

file

دستورالعمل آغاز واحد کارآموزی

file

فرم شماره 1: تعهد دانشجو

file

فرم شماره2:گزارش پیشرفت کارآموزی

file

فرم شماره 3: گزارش سرپرست کارآموزی به همراه راهنمایی

file

راهنمای تنظیم گزارش کارآموزی

file

گواهی شروع دوره کارآموزی

file

گواهی پایان دوره کارآموزی

file

فرمت روی جلد

file

ثبت ساعت کارآموزی

file