در باغ خودت گل بکار و روح خود را آذین ببخش.منتظر نمان تا کسی برایت گل بیاورد...پشتکار یک مسابقه طولانی نیست،بلکه تعداد زیادی مسابقه کوتاه است؛یکی پس از دیگری...آنچه اتفاق می افتد به اندازه واکنشی که شما نسبت به آن دارید اهمیت ندارد...هر دقیقه ای که عصبانی هستی، شصت ثانیه خوشبختی را هدر داده ای...موفقیت نردبانی است که دست در جیب نمی توان از آن بالا رفت...آن کس که شما را عصبانی کند، شما را فتح کرده است... 
  
تقویم آموزشی نیمسال تابستان  93-92
انتخاب واحد 09/04/1393-11
شروع کلاس ها

14/04/1393

پایان کلاس ها 30/05/1393
امتحانات پایان ترم

01/06/1393-

10/06/1393


 

 1

  • آموزشی
  • فرهنگی
  • پژوهشی
  • دانشجویی
  • اداری و مالی

 

بنا به اعلام معاونت آموزشی زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان 92-93....


بنا به اعلام معاونت آموزشی و پژوهش و فناوری اسامی اساتید پروژه های دانشجویی....
1

 
1

 
1
اخبار
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
مقالات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی لنجان